Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Cordoba Nicaragua (NIO) Tháng Giêng 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Cordoba Nicaragua (NIO) - Tháng Giêng 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/01/2145.4651.212,39
04/01/2145.2451.206,54
05/01/2146.7541.246,76
06/01/2146.4261.238,01
07/01/2147.0031.253,43
08/01/2145.0301.200,81
11/01/2143.5931.162,47
12/01/2145.1041.202,78
13/01/2146.2761.234,02
14/01/2147.0881.255,68
15/01/2145.3711.209,89
18/01/2145.5181.213,81
19/01/2145.5431.214,48
20/01/2146.8451.249,20
21/01/2147.4001.264,00
22/01/2146.4141.237,71
25/01/2146.3841.236,91
26/01/2146.3021.234,71
27/01/2145.0391.201,03
28/01/2145.0881.202,34
29/01/2145.2591.206,92