Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Cordoba Nicaragua (NIO) Tháng Tư 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Cordoba Nicaragua (NIO) - Tháng Tư 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/04/2151.3891.370,39
02/04/2151.4521.372,06
05/04/2150.9671.359,12
06/04/2152.2021.392,06
07/04/2151.7631.380,34
08/04/2151.8661.383,10
09/04/2150.7111.352,29
12/04/2149.6981.325,28
13/04/2149.0271.307,38
14/04/2149.6601.324,27
15/04/2150.7241.352,63
16/04/2150.9571.358,86
19/04/2151.2581.366,87
20/04/2150.3811.343,48
21/04/2151.6161.376,43
22/04/2151.1361.363,63
23/04/2152.1531.390,76
26/04/2152.9251.411,34
27/04/2152.2661.393,75
28/04/2151.8631.383,02
29/04/2150.9901.359,74
30/04/2150.9481.358,61