Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Đô la New Zealand (NZD) Tháng Giêng 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Đô la New Zealand (NZD) - Tháng Giêng 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/01/211.800,9448,025
04/01/211.804,3248,115
05/01/211.852,5249,401
06/01/211.825,9548,692
07/01/211.861,0649,628
08/01/211.782,8947,544
11/01/211.744,0946,509
12/01/211.799,8347,995
13/01/211.848,8849,303
14/01/211.871,7849,914
15/01/211.818,4348,491
18/01/211.838,3149,022
19/01/211.841,2449,100
20/01/211.871,2649,900
21/01/211.885,6950,285
22/01/211.846,4749,239
25/01/211.844,6949,192
26/01/211.836,7348,979
27/01/211.801,2248,032
28/01/211.804,0848,109
29/01/211.795,2047,872