Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Nuevo sol Peru (PEN) Tháng Hai 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Nuevo sol Peru (PEN) - Tháng Hai 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/02/214.969,16132,51
02/02/214.808,08128,22
03/02/214.854,47129,45
04/02/214.844,56129,19
05/02/214.947,36131,93
08/02/215.107,37136,20
09/02/215.194,17138,51
10/02/215.464,15145,71
11/02/215.435,61144,95
12/02/215.513,88147,04
15/02/215.747,49153,27
16/02/215.571,30148,57
17/02/215.535,81147,62
18/02/215.615,87149,76
19/02/215.610,45149,61
22/02/215.619,88149,86
23/02/215.464,29145,71
24/02/215.582,95148,88
25/02/215.359,92142,93
26/02/215.238,73139,70