Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Nuevo sol Peru (PEN) Tháng Năm 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Nuevo sol Peru (PEN) - Tháng Năm 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
03/05/215.674,36151,32
04/05/215.737,02152,99
05/05/215.681,14151,50
06/05/215.780,06154,14
07/05/215.754,03153,44
10/05/215.620,62149,88
11/05/215.537,07147,66
12/05/215.383,65143,56
13/05/215.369,69143,19
14/05/215.451,75145,38
17/05/215.563,19148,35
18/05/215.511,33146,97
19/05/215.396,19143,90
20/05/215.415,07144,40
21/05/215.283,37140,89
24/05/215.419,33144,52
25/05/215.525,30147,34
26/05/215.554,67148,12
27/05/215.489,55146,39
28/05/215.443,02145,15
31/05/215.473,65145,96