Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Manat Turkmenistan (TMT) Tháng Giêng 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Manat Turkmenistan (TMT) - Tháng Giêng 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/01/214.528,85120,77
04/01/214.541,11121,10
05/01/214.700,48125,35
06/01/214.672,30124,59
07/01/214.737,56126,33
08/01/214.510,95120,29
11/01/214.386,46116,97
12/01/214.549,99121,33
13/01/214.658,43124,22
14/01/214.729,23126,11
15/01/214.538,44121,02
18/01/214.576,12122,03
19/01/214.600,65122,68
20/01/214.710,55125,61
21/01/214.763,58127,03
22/01/214.665,96124,43
25/01/214.646,47123,91
26/01/214.666,12124,43
27/01/214.527,24120,73
28/01/214.529,22120,78
29/01/214.555,93121,49