Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Manat Turkmenistan (TMT) Tháng Hai 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Manat Turkmenistan (TMT) - Tháng Hai 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/02/214.776,73127,38
02/02/214.642,75123,81
03/02/214.665,84124,42
04/02/214.665,78124,42
05/02/214.772,00127,25
08/02/214.922,26131,26
09/02/214.990,99133,09
10/02/215.270,46140,55
11/02/215.225,84139,36
12/02/215.310,42141,61
15/02/215.532,51147,53
16/02/215.344,86142,53
17/02/215.317,66141,80
18/02/215.382,14143,52
19/02/215.376,20143,37
22/02/215.385,25143,61
23/02/215.251,11140,03
24/02/215.376,18143,36
25/02/215.162,37137,66
26/02/215.041,34134,44