Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Manat Turkmenistan (TMT) Tháng Năm 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Manat Turkmenistan (TMT) - Tháng Năm 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
03/05/215.203,89138,77
04/05/215.252,91140,08
05/05/215.196,92138,58
06/05/215.299,40141,32
07/05/215.318,37141,82
10/05/215.297,56141,27
11/05/215.234,60139,59
12/05/215.125,16136,67
13/05/215.126,18136,70
14/05/215.187,98138,35
17/05/215.257,22140,19
18/05/215.154,10137,44
19/05/215.043,40134,49
20/05/215.076,84135,38
21/05/214.959,90132,26
24/05/214.991,36133,10
25/05/215.046,88134,58
26/05/215.058,81134,90
27/05/214.993,31133,15
28/05/215.010,28133,61
31/05/215.037,19134,33