Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Manat Turkmenistan (TMT) Tháng Bảy 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Manat Turkmenistan (TMT) - Tháng Bảy 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/07/214.597,08122,59
02/07/214.626,77123,38
05/07/214.675,92124,69
06/07/214.617,96123,15
07/07/214.602,24122,73
08/07/214.564,27121,71
09/07/214.676,55124,71
12/07/214.750,05126,67
13/07/214.691,19125,10
14/07/214.785,70127,62
15/07/214.822,57128,60
16/07/214.657,43124,20
19/07/214.417,92117,81
20/07/214.392,13117,12
21/07/214.572,72121,94
22/07/214.626,42123,37
23/07/214.490,75119,75
26/07/214.510,83120,29
27/07/214.452,61118,74
28/07/214.524,51120,65
29/07/214.500,13120,00
30/07/214.450,98118,69