Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Đô la Trinidad & Tobago (TTD) Tháng Giêng 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Đô la Trinidad & Tobago (TTD) - Tháng Giêng 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/01/218.850,30236,01
04/01/218.778,77234,10
05/01/219.114,03243,04
06/01/219.050,15241,34
07/01/219.164,11244,38
08/01/218.781,59234,18
11/01/218.503,75226,77
12/01/218.800,07234,67
13/01/219.013,03240,35
14/01/219.159,32244,25
15/01/218.825,15235,34
18/01/218.853,93236,10
19/01/218.884,21236,91
20/01/219.105,03242,80
21/01/219.212,91245,68
22/01/219.039,93241,06
25/01/219.034,09240,91
26/01/219.022,35240,60
27/01/218.776,26234,03
28/01/218.790,35234,41
29/01/218.823,58235,30