Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Đô la Trinidad & Tobago (TTD) Tháng Sáu 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Đô la Trinidad & Tobago (TTD) - Tháng Sáu 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/06/219.659,14257,58
02/06/219.754,85260,13
03/06/219.558,68254,90
04/06/219.515,98253,76
07/06/219.597,36255,93
08/06/219.532,70254,21
09/06/219.447,06251,92
10/06/219.451,71252,05
11/06/219.446,14251,90
14/06/219.560,42254,94
15/06/219.446,34251,90
16/06/219.294,00247,84
17/06/218.707,13232,19
18/06/218.578,54228,76
21/06/218.696,30231,90
22/06/218.806,67234,84
23/06/218.920,32237,88
24/06/219.003,00240,08
25/06/219.092,87242,48
28/06/218.961,80238,98
29/06/218.776,50234,04
30/06/218.836,93235,65