Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Đô la Trinidad & Tobago (TTD) Tháng Bảy 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Đô la Trinidad & Tobago (TTD) - Tháng Bảy 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/07/218.911,54237,64
02/07/218.917,68237,80
05/07/219.036,11240,96
06/07/218.955,69238,82
07/07/218.937,70238,34
08/07/218.828,22235,42
09/07/219.037,54241,00
12/07/219.185,23244,94
13/07/219.130,33243,48
14/07/219.255,98246,83
15/07/219.360,09249,60
16/07/219.032,34240,86
19/07/218.805,97234,83
20/07/218.759,14233,58
21/07/218.844,23235,85
22/07/218.985,35239,61
23/07/218.710,23232,27
26/07/218.745,46233,21
27/07/218.628,35230,09
28/07/218.719,19232,51
29/07/218.693,16231,82
30/07/218.636,31230,30