Bullion Rates > Biểu đồ giá Bạch kim trong 30 ngày qua tính theo Đồng Việt Nam (VND)

Giá Bạch kim trong 30 ngày qua tính theo Đồng Việt Nam (VND)

NgàyGiá cuối cùngĐơn vịChênh lệch giá
26/07/2129.627.287Lượng-1.217.164,22-3,95 %
790.061Gram-32.457,71
24.573.644Ounce-1.009.547,71
790.060.988Kilo-32.457.712,57