Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Franc Thái Bình Dương (XPF) Tháng Giêng 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Franc Thái Bình Dương (XPF) - Tháng Giêng 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/01/21127.2943.394,50
04/01/21125.9503.358,66
05/01/21130.2553.473,47
06/01/21128.7733.433,94
07/01/21131.2333.499,56
08/01/21125.7863.354,29
11/01/21122.6153.269,72
12/01/21127.0253.387,34
13/01/21130.1993.471,96
14/01/21132.6093.536,24
15/01/21128.0663.415,10
18/01/21129.1113.442,95
19/01/21128.8843.436,91
20/01/21132.1653.524,39
21/01/21133.3873.556,98
22/01/21130.2463.473,24
25/01/21130.3833.476,88
26/01/21130.3573.476,19
27/01/21127.0203.387,20
28/01/21127.3123.394,98
29/01/21127.5343.400,92