Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Franc Thái Bình Dương (XPF) Tháng Hai 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Franc Thái Bình Dương (XPF) - Tháng Hai 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/02/21134.9453.598,53
02/02/21130.9793.492,76
03/02/21132.1113.522,96
04/02/21132.5053.533,47
05/02/21134.5683.588,49
08/02/21138.7823.700,86
09/02/21140.3373.742,31
10/02/21147.7593.940,25
11/02/21146.7673.913,78
12/02/21148.9553.972,15
15/02/21154.9754.132,66
16/02/21150.2614.006,96
17/02/21150.0134.000,35
18/02/21151.6724.044,58
19/02/21151.1734.031,28
22/02/21150.9064.024,16
23/02/21146.8533.916,08
24/02/21150.1574.004,19
25/02/21144.0083.840,22
26/02/21141.8893.783,70