Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Franc Thái Bình Dương (XPF) Tháng Năm 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Franc Thái Bình Dương (XPF) - Tháng Năm 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
03/05/21147.5743.935,29
04/05/21149.0523.974,72
05/05/21148.1903.951,73
06/05/21150.5934.015,82
07/05/21149.1953.978,52
10/05/21148.5923.962,46
11/05/21147.0753.921,99
12/05/21145.1103.869,59
13/05/21144.9533.865,41
14/05/21146.2563.900,16
17/05/21147.6083.936,21
18/05/21144.5333.854,21
19/05/21141.2043.765,43
20/05/21141.8293.782,10
21/05/21139.0613.708,29
24/05/21139.6173.723,11
25/05/21141.3223.768,58
26/05/21141.5133.773,67
27/05/21140.2353.739,59
28/05/21140.4113.744,29
31/05/21141.1483.763,95