Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Jamaica (JMD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Jamaica (JMD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 326.497 Lượng 9.939,81 3,14 %
8.706,60 Gram 265,06
270.805 Ounce 8.244,34
8.706.595 Kilo 265.061,59