Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rupee Mauritius (MUR)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rupee Mauritius (MUR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 98.443 Lượng 3.058,64 3,21 %
2.625,14 Gram 81,56
81.651 Ounce 2.536,92
2.625.143 Kilo 81.563,76