Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Cordoba Nicaragua (NIO)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Cordoba Nicaragua (NIO)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 77.774 Lượng 4.901,00 6,64 %
2.073,97 Gram 130,69
64.508 Ounce 4.065,02
2.073.969 Kilo 130.693,28