Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Cordoba Nicaragua (NIO)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Cordoba Nicaragua (NIO)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 89.674 Lượng 3.313,02 3,87 %
2.391,31 Gram 88,35
74.378 Ounce 2.747,90
2.391.314 Kilo 88.347,13