Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Riyal Qatar (QAR)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Riyal Qatar (QAR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 7.791,73 Lượng 134,29 1,75 %
207,78 Gram 3,58
6.462,66 Ounce 111,39
207.779 Kilo 3.581,16