Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (AED) Tháng Mười Hai 2020

Lịch sử giá Bạch kim theo Dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (AED) - Tháng Mười Hai 2020

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/12/204.443,28118,49
02/12/204.501,02120,03
03/12/204.576,80122,05
04/12/204.692,95125,15
07/12/204.534,88120,93
08/12/204.557,30121,53
09/12/204.449,01118,64
10/12/204.563,70121,70
11/12/204.484,21119,58
14/12/204.471,42119,24
15/12/204.607,43122,86
16/12/204.592,86122,48
17/12/204.638,21123,69
18/12/204.608,51122,89
21/12/204.486,75119,65
22/12/204.457,58118,87
23/12/204.508,93120,24
24/12/204.553,89121,44
25/12/204.582,03122,19
28/12/204.576,84122,05
29/12/204.665,49124,41
30/12/204.741,39126,44
31/12/204.752,46126,73