Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Kari Gruzia (GEL) Tháng Giêng 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Kari Gruzia (GEL) - Tháng Giêng 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/01/214.278,68114,10
04/01/214.254,45113,45
05/01/214.433,23118,22
06/01/214.395,14117,20
07/01/214.467,65119,14
08/01/214.263,52113,69
11/01/214.140,73110,42
12/01/214.279,41114,12
13/01/214.386,87116,98
14/01/214.446,95118,59
15/01/214.286,71114,31
18/01/214.321,67115,24
19/01/214.322,46115,27
20/01/214.434,14118,24
21/01/214.498,68119,96
22/01/214.398,65117,30
25/01/214.400,97117,36
26/01/214.388,23117,02
27/01/214.259,68113,59
28/01/214.278,09114,08
29/01/214.280,41114,14