Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Peso Uruguay (UYU) Tháng Giêng 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Peso Uruguay (UYU) - Tháng Giêng 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/01/2155.1821.471,51
04/01/2154.9891.466,36
05/01/2156.8081.514,89
06/01/2156.1831.498,22
07/01/2157.1131.523,01
08/01/2154.6371.456,98
11/01/2153.1551.417,47
12/01/2154.9611.465,62
13/01/2156.6131.509,69
14/01/2157.4181.531,15
15/01/2155.2451.473,19
18/01/2155.3861.476,95
19/01/2155.5231.480,62
20/01/2156.8261.515,35
21/01/2157.3901.530,40
22/01/2156.0091.493,59
25/01/2156.0541.494,77
26/01/2155.9531.492,08
27/01/2154.3241.448,63
28/01/2154.2021.445,39
29/01/2154.7191.459,18