Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Đô la Bermuda (BMD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Đô la Bermuda (BMD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 2.015,00 Lượng 417,91 26,72 %
53,733 Gram 11,14
1.671,29 Ounce 346,63
53.733 Kilo 11.144,39