Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Franc Djibouti (DJF)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Franc Djibouti (DJF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 370.481 Lượng -37.255,09 -9,14 %
9.879,49 Gram -993,47
307.287 Ounce -30.900,34
9.879.494 Kilo -993.469,10