Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Quần đảo Cayman (KYD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Quần đảo Cayman (KYD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 1.783,33 Lượng 32,78 1,87 %
47,555 Gram 0,87
1.479,14 Ounce 27,19
47.555 Kilo 874,15