Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đồng Denar của Macedonia (MKD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đồng Denar của Macedonia (MKD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 128.891 Lượng 1.703,46 1,34 %
3.437,10 Gram 45,43
106.906 Ounce 1.412,90
3.437.104 Kilo 45.425,65