Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Lilangeni Swaziland (SZL)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Lilangeni Swaziland (SZL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 35.451 Lượng 14.899,56 72,06 %
945,35 Gram 397,32
29.404 Ounce 12.358,08
945.351 Kilo 397.321,47