Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Peso Uruguay (UYU)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Peso Uruguay (UYU)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 82.473 Lượng 35.333,55 78,12 %
2.199,28 Gram 942,23
68.405 Ounce 29.306,57
2.199.283 Kilo 942.228,06