Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Boliviano Bolivia (BOB)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Boliviano Bolivia (BOB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 13.871 Lượng -1.880,89 -12,12 %
369,91 Gram -50,16
11.505 Ounce -1.560,06
369.906 Kilo -50.157,12