Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Real Brazil (BRL)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Real Brazil (BRL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 11.052 Lượng 10,32 0,09 %
294,73 Gram 0,28
9.167,18 Ounce 8,56
294.732 Kilo 275,26