Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Real Brazil (BRL)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Real Brazil (BRL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 10.312 Lượng -1.013,73 -8,85 %
274,99 Gram -27,03
8.553,00 Ounce -840,81
274.985 Kilo -27.032,69