Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Bahamas (BSD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Bahamas (BSD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 2.140,00 Lượng 39,34 1,87 %
57,067 Gram 1,05
1.774,97 Ounce 32,63
57.067 Kilo 1.048,98