Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Colombia (COP)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Colombia (COP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 9.238.659 Lượng 49.669,31 0,54 %
246.364 Gram 1.324,51
7.662.785 Ounce 41.197,02
246.364.252 Kilo 1.324.514,90