Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Koruna Séc (CZK)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Koruna Séc (CZK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 51.158 Lượng 4.818,27 10,40 %
1.364,22 Gram 128,49
42.432 Ounce 3.996,40
1.364.224 Kilo 128.487,31