Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Peso Dominicana (DOP)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Peso Dominicana (DOP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 115.292 Lượng 3.932,45 3,53 %
3.074,44 Gram 104,87
95.626 Ounce 3.261,67
3.074.440 Kilo 104.865,27