Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Pataca Ma Cao (MOP)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Pataca Ma Cao (MOP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 16.208 Lượng -1.495,90 -8,45 %
432,22 Gram -39,89
13.444 Ounce -1.240,74
432.225 Kilo -39.890,56