Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Mexico (MXN)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Mexico (MXN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 43.716 Lượng 725,64 1,69 %
1.165,77 Gram 19,35
36.260 Ounce 601,86
1.165.773 Kilo 19.350,37