Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Naira Nigeria (NGN)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Naira Nigeria (NGN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
27/09/22 850.941 Lượng 296.622,67 53,51 %
22.692 Gram 7.909,94
705.793 Ounce 246.026,57
22.691.761 Kilo 7.909.937,78