Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Rupee Seychelles (SCR)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Rupee Seychelles (SCR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 27.465 Lượng -3.073,83 -10,45 %
732,40 Gram -81,97
22.780 Ounce -2.549,51
732.396 Kilo -81.968,77