Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Rupee Seychelles (SCR)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Rupee Seychelles (SCR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 27.465 Lượng 4.898,48 22,85 %
732,40 Gram 130,63
22.780 Ounce 4.062,93
732.396 Kilo 130.626,08