Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Tân Đài tệ (TWD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Tân Đài tệ (TWD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 63.577 Lượng 15.828,68 33,53 %
1.695,39 Gram 422,10
52.733 Ounce 13.128,72
1.695.391 Kilo 422.098,13