Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kwanza Angola (AOA)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kwanza Angola (AOA)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 922.643 Lượng 17.356,15 1,92 %
24.604 Gram 462,83
765.264 Ounce 14.395,64
24.603.810 Kilo 462.830,68