Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kwanza Angola (AOA)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kwanza Angola (AOA)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 2.032.926 Lượng 69.128,91 3,56 %
54.211 Gram 1.843,44
1.686.162 Ounce 57.337,31
54.211.367 Kilo 1.843.437,48