Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Kwanza Angola (AOA)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Kwanza Angola (AOA)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 870.771 Lượng 595.024,86 229,29 %
23.221 Gram 15.867,33
722.240 Ounce 493.529,12
23.220.554 Kilo 15.867.329,69