Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Argentina (ARS)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Argentina (ARS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 289.756 Lượng 28.312,66 10,72 %
7.726,82 Gram 755,00
240.331 Ounce 23.483,26
7.726.820 Kilo 755.004,29