Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Đô la Brunei (BND)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Đô la Brunei (BND)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 2.856,41 Lượng -272,24 -8,79 %
76,171 Gram -7,26
2.369,18 Ounce -225,80
76.171 Kilo -7.259,68