Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dalasi Gambia (GMD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dalasi Gambia (GMD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 116.862 Lượng 6.361,09 5,72 %
3.116,32 Gram 169,63
96.928 Ounce 5.276,05
3.116.319 Kilo 169.629,10