Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dalasi Gambia (GMD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dalasi Gambia (GMD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 164.650 Lượng 5.578,80 3,55 %
4.390,66 Gram 148,77
136.565 Ounce 4.627,20
4.390.655 Kilo 148.768,08