Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Dalasi Gambia (GMD)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Dalasi Gambia (GMD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
21/09/23 142.712 Lượng 5.307,08 3,86 %
3.805,64 Gram 141,52
118.369 Ounce 4.401,83
3.805.644 Kilo 141.522,06