Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Riel Campuchia (KHR)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Riel Campuchia (KHR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 8.797.528 Lượng 265.814,49 3,12 %
234.601 Gram 7.088,39
7.296.899 Ounce 220.473,46
234.600.755 Kilo 7.088.386,46