Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Riel Campuchia (KHR)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Riel Campuchia (KHR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 8.752.635 Lượng 2.407.261,91 37,94 %
233.404 Gram 64.193,65
7.259.663 Ounce 1.996.645,73
233.403.600 Kilo 64.193.650,96